Många sätt att läsa - anpassade böcker

Många sätt att läsa - anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD, ljudböcker samt talböcker.

Ljudböcker

Ljudböcker är inlästa böcker som alla kan låna. Ljudböcker finns på CD, MP3 eller som e-ljudböcker.

Stor stil

Böcker för dig som vill läsa tryckta böcker, men som behöver större text för att kunna se bokstäverna ordentligt.

Lättlästa böcker

Böcker för dig som vill ha en kort och lättförståelig text.
Våra lättlästa böcker finns i olika svårighetsgrader.
En del passar bra för dig som kanske håller på att lära dig svenskaandra för dig som övar på att börja läsa texter i bokform.

Lättlästa böcker med CD

Böcker med både en lättläst text och med en cd-skiva i.
De passar dig som både vill läsa och lyssna på texten.

Talböcker

Böcker för dig som har en funktionsvariation som hindrar dig från att läsa vanliga tryckta böcker.
Det kan vara till exempel en synnedsättning, lässvårigheter såsom dyslexi eller en diagnos som gör det svårt att läsa text.

För att kunna lyssna på talböcker behöver du kontakta ditt bibliotek och bli inregistrerad som talbokslåntagare.

Du kan sedan välja på om du vill lyssna på fysiska talböcker i en talboksspelare eller om du vill lyssna via en app på din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Talböcker finns för både barn och vuxna och vi på biblioteket hjälper dig att komma igång med tjänsten och ger dig all information du behöver.

Sök

Språk