Digitalt språkcafé
Logga

Vi träffas digitalt och pratar svenska. Alla är välkomna!

Gi in på https: //meet.jit.si/pratasvenskamedoss för att komma till språkcaféet. 

Varje torsdag: 12 januari - 11 maj Tid: 10.00-11.00

INGEN ANMÄLAN! 

Digitalt språkcafé är ett samarbete mellan biblioteken i Kronoberg och Blekinge län. 

Språk