FRYS DINA RESERVATIONER

FRYS DINA RESERVATIONER

Du vet väl att du tillfälligt kan frysa dina reservationer om du inte kan hämta dem under en viss period? Det betyder att reservationen stoppas under den tid som du bestämmer, men du behåller din plats i kön.

Du kan be oss på biblioteket om hjälp eller göra det själv under Mina sidor.

Gör så här:

1. Logga in på bibliotekets hemsida.

2. Gå till Mina uppgifter som ligger under Mina sidor.

3. Välj Visa vid Frys reservationer under en viss tid.

4. Fyll i önskade datum och spara.

Obs! Du kan inte frysa dina reservationer om statusen på reservationen är Att hämta. 

Sök

Språk