Ukraina

Ukraina

Krisinformation, källkritik och läget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina kommer det upp frågor och funderingar hos många även i Sverige. Det är viktigt att tänka källkritiskt då det sprids väldiga mängder information från kriget.

Krisinformation.se presenterar information om både konflikten i sig men också om källkritik. Här är några frågor att ställa sig själv:

 • Varför finns informationen?
 • Är det någon som vill sprida åsikter eller information, väcka debatt eller underhålla?
 • Är någon ute efter att tjäna pengar genom att du till exempel klickar på en annonslänk?
 • Vem tjänar på att informationen sprids?
 • Har den utformats för att få människor att agera på ett visst sätt?
 • Om den är opinionsbildande, är den öppen med det eller vill den framstå som objektiv?

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterar samlad information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. 

Prata med barn om krig

När det händer mycket i omvärlden så funderar barn på vad som kan hända.

Försvarsmakten.se har i samarbete med BRIS tagit fram några punkter som hjälper dig att vara en närvarande vuxen.

 • Lyssna på barnet
 • Ta dig tid att diskutera med barnet

 

Lilla Aktuellt är ett nyhetsprogram för barn och unga på Sveriges Television (SVT) som produceras gemensamt med Utbildningsradion (UR). Programmet tar upp aktuella samhällsfrågor på barn och ungas nivå.

 

Psykologens tips när man känner oro, barnpsykologen Hanna Thermaenius som arbetar på Rädda barnen ger i Lilla Aktuellt tre råd till barn och unga som känner oro:

 • Prata med en vuxen
 • Tro inte på rykten
 • Gör saker du gillar

Sök

Språk