1000 böcker före F-klass

1000 böcker före F-klass

Läs tillsammans och samla pins. Om ni klarar att läsa 1000 böcker innan start för förskoleklass får ni ta examen på biblioteket.

Genom ”Läs 1000 böcker före F-klass” vill vi utmana vårdnadshavare att läsa mer tillsammans med sina barn. Utmaningen är uppdelat i 10 häften där man kryssar i en ruta för varje bok man har läst. Sammanlagt finns det 100 rutor i varje häfte. Man får läsa samma bok flera gånger (barn älskar ju att höra samma berättelse om och om igen). Det är alltså inte 1000 unika böcker som man räknar utan varje läsning.

Under utmaningen samlar man på pins. Varje häfte representeras av en glad frukt. Har man kryssat i hundra rutor får man en pin med samma frukt som häftet som ett bevis på att man klarat det. När man klarat 1000 böcker får man sin 10:e pin samt en inbjudan till en examensfest som går av stapeln en gång om året för de som har klarat utmaningen.

Man får självklart läsa på det språk som passar en bäst. På biblioteket har vi böcker på olika språk. Vi har också böcker utan text som man kan läsa och upptäcka tillsammans.

Sök

Språk