Lessebobibblans bokcirkel
Bokomslag: En dag ska jag bygga ett slott av pengar

Älskar du att läsa och tycker att det vore spännande att dela dina läsupplevelser med andra?

Då ska du gå med i Lessebobibblans digitala bokcirkel. Den är öppen för alla som vill diskutera den bok vi i
förväg har bestämt.

Just nu läser vi: En dag ska jag bygga ett slott av pengar av Evin Ahmad som vi diskuterar 27 - 30 september.

Vill du vara med? Sök upp Lessebobibblans bokcirkel på Facebook och skicka en begäran om att gå med.

 

 

 

 

Språk