Lessebobibblans digitala bokcirkel
Bokomslag

Gillar du att läsa och dela dina läsupplevelser med andra?

I Lessebobiblioteks digitala bokcirkel läser vi valda böcker och diskuterar sedan innehållet tillsammans. Just nu läser vi Vill du veta? av Nikki Erlick som vi diskuterar 29-31 maj.

Vill du vara med? Gör så här: sök upp Lessebobibblans bokcirkel på Facebook och skicka en begäran om att gå med. KLART!

Språk