Lessebobibblans digitala bokcirkel
Bokomslag

Älskar du att läsa och tycker att det vore spännande att dela dina läsupplevelser med andra?

Då ska du gå med i Lessebobibblans digitala bokcirkel. Den är öppen för alla som vill diskutera den bok vi i
förväg har bestämt.

Just nu läser vi, I befintligt skick av Karin Wallén som vi diskuterar mellan 5 - 7 december.

Vill du vara med? 
Gör så här: sök upp Lessebobibblans bokcirkel på Facebook och skicka en begäran om att gå med. KLART!

Språk