Welcome

Från och med den 20 augusti kommer vi att samla in din underskrift på lånekortsavtal. Detta på grund av nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver ditt tillstånd att vi har dina personuppgifter. Du behöver också godkänna bibliotekets låneregler. För att kunna fortsätta låna - kontakta något av biblioteken i kommunen och ge oss ditt godkännande.

//Biblioteken i Lessebo kommun

The Library needs your consent!

From the 20th of August, we will collect your signature on our librarycard agreement. This is due to the new data protection regulation (Gdpr). We need your permission to have your personal data. You also need to consent to the library's rules. In order to continue using the library's services - contact any of the libraries in the municipality and give us your consent.

// The Libraries in Lessebo municipality

Goodreads

Language Language

    

 

  • Adress
  • Storgatan 51A
  • 365 32 Lessebo
  • Organisationsnummer
  • 212000-0613
  • Bankgiro
  • 673-6672