Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

När du har ett lånekort på biblioteken i Lessebo kommun kommer vi att registrera dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem.

Det är i huvudsak:

  • ditt namn
  • personnummer
  • kontaktuppgifter
  • för minderåriga målsmans kontaktuppgifter

De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära att vi rättar eventuella fel.

Uppdatering av din adress får biblioteket via Statens personadressregister (SPAR), om du har ett svenskt personnummer.

Du kan bara bli låntagare på biblioteken i Lessebo kommun om du godkänner att vi behandlar dina uppgifter.

Om du som låntagare inte lånar media på fem år tar vi bort dina uppgifter.

Vi delar endast dina uppgifter med andra om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Lessebo bibliotek har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer av verksamhetssystem för att säkerställa all hantering av personuppgifter.

Sök

Språk