Låneregler

Med ett lånekort kan du låna böcker och annat material från biblioteken i Lessebo kommun. Följande låneregler gäller.

Lånekort 

Det kostar inget att skaffa lånekort.

För att få ett lånekort behöver du komma in till något av biblioteken med din id-handling.

På biblioteket får du skriva på ett lånekortsavtal. Vid påskrift godkänner du våra låneregler och att biblioteket har dina personuppgifter.

Personer under 18 år behöver vårdnadshavares påskrift på lånekortsavtalet.

Lånekortet är en värdehandling. Meddela biblioteket om du tappar bort det.

Lån

Du ansvarar för alla lån på ditt lånekort.

Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Lånetid och återlämning

 • Lånetiden är normalt 28 dagar.
 • Lånetiden för elever i åk F-9 är 42 dagar.
 • Om det är kö är lånetiden 21 dagar.
 • DVD-film har 7 dagars lånetid.
 • Lånetiden för fjärrlån bestäms av det ägande biblioteket.
 • Du kan normalt låna om fem gånger.
 • Om det är kö kan du inte låna om. 
 • Du ansvarar för att lånen lämnas tillbaka i tid.
 • När biblioteken är stängda, kan du använda våra bokinkast. Det du lämnar räknas som återlämnat när det blir avregistrerat i bibliotekets datasystem. Detta gäller även vid resor och sjukdom.

Avgifter

 • Om en bok är försenad får du betala en övertidsavgift
 • Barn under 18 år betalar ingen övertidsavgift.
 • Om du inte lämnar tillbaka en bok skickar biblioteket en räkning på boken.
 • Om en bok blir skadad under lånetiden får du betala ersättning för den.
 • om dina avgifter överstiger 100kr stängs du av från lån tills skulden är betald.

Övertidsavgifter:

Fjärrlån 5 kr/exemplar/dag
Övrig media 5 kr/exemplar/vecka
Max 50 kr/exemplar och 100 kr/lånetillfälle.
Alla under 18 år undantas övertidsavgift och lån av barnmedia skapar inte övertidsavgift.

Borttappad eller skadad media:

Vuxenmedia 300 kr/exemplar
Barnmedia 150 kr/exemplar
Fjärrlån 350 kr/exemplar
Tidskrift 60 kr/exemplar
Pocket 100 kr/exemplar
DVD 300 kr/exemplar

Övertidsvarningar och påminnelser

Övertidsvarningar skickas ut tre dagar innan sista återlämningsdagen till registrerat mobilnummer eller e-postadress.

Biblioteket skickar två påminnelser efter att lånetiden överskridits. Om det du lånat inte lämnas tillbaka efter två påminnelser, skickas en räkning.

Biblioteket skickar ut övertidsvarningar och påminnelser endast som en extra service. Eventuella avgifter som uppkommer ska betalas även om du inte fått dessa meddelanden.

Skolbibliotek och lån på skoltid

Alla låneregler gäller också för skolbibliotek i kommunen och de lån som görs under skoltid.
Elever lånar böcker eller får böcker till sig i sina klassrum. Dessa används i skolan och ibland tar eleverna de med sig hem. De böcker eleverna lånar under skoltid registreras på samma lånekort som när de lånar på fritiden.

Regler för lån, lånetid och avgifter gäller alla lån - alltså även det som lånas under skoltid.

Sekretess

Sekretess gäller för dina bibliotekslån, reservationer och beställningar.
Alla uppgifter om lånen försvinner när det du lånat återlämnats och eventuella förseningsavgifter betalats. För vissa kategorier av låntagare som önskar särskild service på grund av exempelvis funktionsvariation kan lånehistorik sparas under en begränsad tid.

Personligt ansvar

Som låntagare på biblioteken i Lessebo kommun har du ett personligt ansvar att hålla dig informerad och uppdaterad kring bibliotekets låneregler och policys.

Sök

Språk