DATORER OCH INTERNET PÅ BIBLIOTEKEN

Behöver du en dator för internet, studier eller informationssökning? Vi har datorer med ordbehandling och tillgång till internet som du kan använda gratis.

Trådlöst nätverk

Har du med dig egen dator kan du använda eluttag och trådlöst nätverk på Lessebo, Hovmantorp och Skruvs bibliotek. Du behöver logga in för att få tillgång till nätverket. Lösenord och användarnamn får du i disken på biblioteket mot uppvisande av lånekort eller legitimation.

Trivselregler

Du får sitta vid datorerna max en halvtimme i taget om det är fler som står på kö.
I Lessebo och Hovmantorp finns det även studiedatorer. De kan du boka i förväg om du har behov av att använda dator i studiesyfte. Studiedatorn kan bokas en timme åt gången.
Om du använder bibliotekets datorer måste du följa de regler som gäller. Det är inte tillåtet att besöka sidor med pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Följs inte reglerna kan det leda till avstängning från datoranvändning.

Språk