Information till låntagare

 

Från och med 1 juni är biblioteken i Blekinge, Kronoberg och Kalmar avtalslösa vad gäller gemensamma transporter mellan biblioteken.

 

Detta innebär att vi måste, under en period, minska antalet fjärrlån och därmed kostnaderna för transporter.

 

Vi kan tyvärr inte längre erbjuda att:

  • återlämna material som lånats i annan kommun.
  • låna in flera exemplar av material där kommunen redan har ett eget exemplar.
  • låna in populärlitteratur nyare än 2 år.
  • låna in mer än 4 medier åt gången till studerande dvs. kurslitteratur.
  • mer än undantagsvis låna in medier som finns som e-medier

 

Vi hoppas att ett nytt transportavtal kan vara på plats under senhösten.

Språk