Allmän om fjärrlån

Har biblioteken i Lessebo kommun inte boken som du vill låna kan den i de flesta fall fjärrlånas.

Ett fjärrlån är ett lån som Lessebo bibliotek gör från ett annat bibliotek. För att fjärrlåna behöver du ett lånekort på Lessebo bibliotek. Beställning av fjärrlån inom Sverige kostar 20 kr/exemplar. Beställning av fjärrlån från utlandet eller beställning av kopior blir den faktiska kostnaden. Alla under 18 år undantas beställningsavgift och fjärrlån av barnmedia genererar inte beställningsavgift. För övriga villkor se, Villkor för fjärrlån till höger. 

För att fjärrlåna vänligen fyll i formuläret nedan. Obs! Du måste vara inloggad för att göra detta.

Fjärrlåneansökan

Villkor för fjärrlån

1. Lånetid. Lånetiden bestäms av biblioteket fjärrlånet är beställt ifrån och kan i hög grad variera. Du kan se dina lånetider på kvittot du får när du lånar boken eller på Mina sidor på Lessebo biblioteks hemsida.

2. Omlån. Som låntagare kan du inte själv låna om fjärrlån. Kontakta Lessebo bibliotek så hjälper vi dig med detta. Går boken inte att låna om, så måste den återlämnas så snart som praktiskt möjligt.

3. Kostnad. Beställning av fjärrlån inom Sverige kostar 20 kr/exemplar. Beställning av fjärrlån från utlandet eller beställning av kopior blir den faktiska kostnaden. Alla under 18 år undantas beställningsavgift och fjärrlån av barnmedia genererar inte beställningsavgift. 

4. Vad kan du inte fjärrlåna. 

  • Populärlitteratur som är nyare än 2 år. 
  • Mer än undantagsvis låna in medier som finns som e-medier.

5. Ersättning vid försening. Övertidsavgiften för fjärrlån är 5 kr/exemplar/dag. 

6. Ersättning vid förlust. Bryter du mot lånetidsreglerna eller om boken skadas i din vård kan du bli ersättningsskyldig. Avgiften för ej återlämnade eller skadade fjärrlån är 350 kr/exemplar. 

7. Ej hemlån. Särskilda lånevillkor kan gälla för vissa fjärrlån. Det kan förekomma att boken endast får läsas på plats på biblioteket.

8. Maxgräns. Vår maxgräns för fjärrlån är 10 stycken. Vilket innebär att du kan ha 10 stycken pågående (lånade/beställda) fjärrlån samtidigt. Därefter kan du först beställa nya fjärrlån vid återlämning av befintliga. 

Språk