Lånevillkor

Lånevillkor och Upplysningar

Bibliotekets service och regler

Det är gratis att låna böcker, använda uppslagsböcker, tidningar, tidskrifter, läsapparater, databaser, Internetdatorer m.m.
Personalen vill hjälpa bibliotekets besökare och låntagare. Fråga därför gärna!


I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi dataregistrerar dina uppgifter (10 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för detta biblioteks verksamhet (17 § PuL).
 

Lånekort

För att låna behövs ett lånekort. Lånekortet är gratis. Du måste visa legitimation för att få ett kort.

Barn kan få lånekort, i samband med detta får de information med sig hem till föräldrarna.

Lånekortet är en värdehandling och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Målsman ansvarar för barns kort. Om kortet skulle komma bort eller bli stulet, kontakta då biblioteket så att kortet kan spärras.

 

Bibliotekskatalogen och din pin-kod

På bibliotekets hemsida hittar du bibliotekskatalogen. I den kan du se vilka böcker biblioteket har och om de finns inne eller är utlånade.

Där kan du också se vilka böcker du har hemma. Du kan låna om dina böcker, om de inte är reserverade av någon annan och du kan reservera böcker till dig själv.

För att kunna göra detta behöver du en pinkod till ditt lånekort. Denna får du på biblioteket. Via hemsidan kan du även skicka in inköpsförslag till biblioteket.

 

Lån och omlån

Att låna på biblioteket är gratis. Böcker, tidskrifter och ljudböcker får du låna i fyra veckor. Om ingen står på kö kan du låna om. Du kan ringa till oss eller själv låna om böckerna via vår bibliotekskatalog på Internet om du har en pin-kod. Är det kö på boken redan när du lånar den blir lånetiden kortare, 3 veckor.

Har du inte möjlighet att återlämna böckerna när biblioteket är öppet, kan du använda våra bokinkast.

 

Gratis fjärrlån

Om du vill läsa en bok som biblioteket inte har kan vi i många fall låna in den från ett annat bibliotek. Detta kallas fjärrlån, lån och omlån av fjärrlån sker enligt de regler som det utlånande biblioteket har.

 

Gratis beställning av böcker

Du kan ställa dig i kö på en bok som är utlånad. När den kommer in ställer vi undan den och meddelar dig om detta per sms, e-post, telefon eller brev.

 

Låna film och tv-spel

Biblioteken har barn- och ungdomsfilm på DVD samt tv-spel. Det kostar inget att låna och lånetiden är en vecka.

 

Förseningsavgifter

Lämnar du inte tillbaka det du lånat i tid tar biblioteket ut en avgift.

Förseningsavgiften för böcker (romaner och facklitteratur) är 5kr per bok och vecka.

Max 50kr per bok och 100kr per lånetillfälle.

Överskrider din skuld 100kr stängs du av från vidare lån tills skulden är betald. Avgiften betalas på biblioteket. Biblioteket tar emot kontanter och Swish, såvida den totala avgiften överstiger 5:-.

Barn- och ungdomsmedia är avgiftsfria.

Biblioteket skickar två påminnelser om ej återlämnade böcker och andra media. Om det du lånat inte lämnas tillbaka efter två påminnelser, skickas en räkning på de böcker eller andra media du lånat.

250kr/vuxenbok

100kr/barnbok

 

Övertidsvarning

Biblioteket kan erbjuda övertidsvarning till dig som lämnar in uppgifter om din e-postadress eller ditt mobilnummer.

Detta innebär att du får ett meddelande till din e‑postadress eller ett sms till din mobil några dagar innan lånetiden går ut. Du kan då höra av dig till oss för omlån eller låna om själv via vår hemsida.

 

Personuppgifter

Sekretess gäller för enskildas bibliotekslån. Alla uppgifter om lånen försvinner när böckerna återlämnats och eventuella övertidsavgifter betalats. Låntagarregistret är godkänt av datainspektionen.

 

Datoranvändning

På alla bibliotek finns det datorer. Du får sitta max en halvtimme i taget om det är fler som står på kö.

I Lessebo och Hovmantorp finns det även studiedatorer. De kan du boka i förväg om du har behov av att använda dator i studiesyfte. Studiedatorn kan bokas en timme åt gången.

Om du använder bibliotekets datorer måste du följa de regler som gäller. Det är inte tillåtet att besöka sidor med pornografiskt eller rasistiskt innehåll. Följs inte reglerna kan det leda till avstängning från datoranvändning.

    

 

  • Adress
  • Storgatan 51A
  • 365 32 Lessebo
  • Organisationsnummer
  • 212000-0613
  • Bankgiro
  • 673-6672