LÅNEVILLKOR

Lånevillkor och information

Välkommen till biblioteket! 
Biblioteket är öppet för alla och det är gratis att låna böcker, ljudböcker och tidskrifter med mera. Du kan även använda datorer och Internet på ditt bibliotek. Böcker på olika språk och flera databaser hittar du också här.

Biblioteket - en mötesplats
Biblioteket fungerar som en mötesplats. Här ordnas aktiviteter för vuxna och barn till exempel föreläsningar, lovaktiviteter och författarbesök.

Lånekort - gratis för alla
Ta med dig legitimation när du skaffar lånekort och pinkod. För att få ett lånekort ska du skriva på ett lånekortavtal.  Vårdnadshavare ska skriva på lånekortsavtal för de under 18 år. Lånekortet och pinkoden är en personlig värdehandling. Det är du som är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Låna därför aldrig ut ditt lånekort och pinkod. Anmäl genast förlust av kortet till något av biblioteken.

Flera bibliotek i vår kommun
Förutom huvudbiblioteket i Lessebo finns det filialbibliotek i Hovmantorp, Kosta och Skruv. Mer information om detta finns på hemsidan. https://bibliotek.lessebo.se

Skolbibliotek 
Informationen här gäller även för alla skolbibliotek i kommunen. Elever lånar böcker eller får böcker till sig i sina klassrum. Dessa används i skolan och ibland tar eleverna med sig de hem. Böckerna lånas på elevernas lånekort. Regler för återlämning, omlån och ersättning gäller som för andra lån utanför skoltid på folkbiblioteken. De böcker eleverna lånar i skolbiblioteket registreras på samma konto som när de lånar på folkbiblioteken. 

Lånetid och omlån
Lånetiden är oftast fyra veckor. Under sommaren har vi längre lånetid. Om det är kö på det du lånar är lånetiden tre veckor. Filmer och tv-spel får du låna i en vecka. För vissa nya och populära böcker har vi extra exemplar med lånetid på en vecka. Lånetiden för elever i år F-9 är 6 veckor på böcker.Om det inte är kö på det du har lånat kan du låna om fem gånger. Omlån kan du göra när du besöker biblioteket, genom att ringa eller på hemsidan under "Mina sidor - mina lån" om du har en pinkod.

Fjärrlån och inköpsförslag 
Om vi inte har det du vill låna kan vi beställa in böcker från andra bibliotek (fjärrlån). Högskolestuderande uppmanas att använda formuläret ”Fjärrlåneansökan" på hemsidan. Om du vill låna om fjärrlånade böcker måste du göra det på något av biblioteken. Lånetider och om du får låna hem boken bestäms av biblioteket som vi har lånat av. Fjärrlån inom Sverige kostar 20 kr/exemplar. För fjärrlån utanför Sverige och beställning av kopior betalar du den faktiska kostnaden. Du kan föreslå att biblioteket köper en bok, ljudbok eller film genom att lämna ett inköpsförslag. Detta kan du göra när du besöker biblioteket eller genom att fylla i formuläret "Inköpsförslag" på hemsidan.

Reservation - stå i kö för bok, film m.m.
Om det du vill låna är utlånat eller under inköp kan du ställa dig i kö. På biblioteket kallar vi det att reservera. Är du inloggad kan du reservera själv på bibliotekets hemsida. Du får ett meddelande via sms, e-post eller brev när det du står i kö på finns att hämta. Vill du inte längre ha det du reserverat meddela då biblioteket. Om du inte hämtar inom 10 dagar tar vi bort din reservation.

Förseningsavgifter
Lämnar du inte tillbaka det du lånat i tid tar biblioteket ut en avgift. När biblioteken är stängda, kan du använda våra bokinkast. Skolelever på F-6 skolorna har även bokinkast i sina skolbibliotek. Det du lämnar räknas som återlämnat när det blir avregistrerat i bibliotekets datasystem. Detta gäller även vid resor och sjukdom.

Förseningsavgiften för fjärrlån är 5 kr per media och dag. För övrig media 5 kr per media och vecka. Max 50kr per media och 100kr per lånetillfälle. Om din skuld överskrider 100kr stängs du av från lån tills skulden är betald. Avgifter betalas på biblioteket, kontant eller via Swish. Det blir inga förseningsavgifter på barn- och ungdomsmedia.

Övertidsvarning 
Om du vill undvika förseningsavgifter kan du som har ett mobilnummer eller en e-postadress registrerad hos oss få en övertidsvarning tre dagar innan sista återlämningsdagen.

Påminnelse och räkning 
Biblioteket skickar två påminnelser. Om det du lånat inte lämnas tillbaka efter två påminnelser, skickas en räkning. Avgiften blir då:
Vuxenmedia: 300 kr
Barnmedia: 150 kr
DVD: 300 kr
Fjärrlån: 350 kr
Tidskrift: 60 kr
Pocket: 100 kr

Obs! Biblioteket skickar ut övertidsvarningar och påminnelser endast som en extra service. Eventuella avgifter som uppkommer ska betalas även om du inte fått dessa meddelanden.

Bibliotekets webbplats 
På https://bibliotek.lessebo.se kan du se vilka böcker biblioteket har och om de går att låna eller reservera. Där kan du också se vilka böcker du har hemma. Du kan låna om dina böcker, om de inte är reserverade av någon annan. För att kunna göra detta behöver du en pinkod till ditt lånekort. Pinkod får du på biblioteket.

Datorer och internet 
På biblioteket finns det datorer som du kan använda gratis. Om du vill skriva ut kostar svartvita utskrifter 2 kronor per papper och utskrifter i färg 4 kronor per papper. Du får boka max 30 minuter per dag. Studerande och släktforskare kan boka 60 minuter per dag. Om du använder bibliotekets datorer måste du följa de regler som gäller. Det är inte tillåtet att besöka sidor vars innehåll bryter mot gällande lag. Följer du inte reglerna kan det leda till avstängning från datoranvändning.

Wifi - trådlöst nätverk
På biblioteket i Lessebo och Hovmantorp kan du koppla upp din egen dator, surfplatta eller mobiltelefon på vårt wifi. Då behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Det får du av oss om du tar med dig ditt lånekort eller din legitimation.

Information om personuppgiftsbehandling
När du har ett lånekort på biblioteken i Lessebo kommun kommer vi att registrera dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Det är i huvudsak ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter och för minderåriga målsmans kontaktuppgifter. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära att vi rättar eventuella fel. Uppdatering av din adress får biblioteket via Statens personadressregister (SPAR), om du har ett svenskt personnummer. Du kan bara bli låntagare på biblioteken i Lessebo kommun om du godkänner att vi behandlar dina uppgifter. Om du som låntagare inte lånar media på fem år tar vi bort dina uppgifter.  Vi delar endast dina uppgifter med andra om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Lessebo bibliotek har personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer av verksamhetssystem för att säkerställa all hantering av personuppgifter.

Sekretess 
Sekretess gäller för dina bibliotekslån, reservationer och beställningar. Alla uppgifter om lånen försvinner när det du lånat återlämnats och eventuella förseningsavgifter betalats. För vissa kategorier av låntagare som önskar särskild service på grund av exempelvis funktionsvariation kan lånehistorik sparas under en begränsad tid.

Personligt ansvar
Som låntagare på biblioteken i Lessebo kommun har du ett personligt ansvar att hålla dig informerad och uppdaterad kring bibliotekets låneregler och policys.

Språk