LÄS PÅ ANNAT SÄTT

Det finns böcker för alla och böcker kan se ut på många olika sätt

Lättläst

Biblioteket erbjuder särskilt lättlästa böcker där språket är lätt att förstå och det är mycket utrymme i texten och kring bilderna. På biblioteken i Lessebo kommun är dessa böcker indelade i kategorierna 1, 2 och 3 där 1 är lättast och 3 är svårast.

Storstil

Storstilsböcker är vanliga böcker fast med större text. Dessa böcker lämpar sig bra för den som har en synnedsättning, men som inte vill börja lyssna på tal- eller CD-böcker. Observera att alla böcker finns inte i storstil och det kan ta lång tid för nya böcker att komma ut i storstil. Fråga på ditt bibliotek om du har några funderingar.

DAISY-böcker

Du som har svårt att läsa får låna DAISY-talböcker. De flesta nya talböcker finns inlästa på CD (DAISY-talbok). CD-skivan läser du med en särskild spelare eller i dator med ett särskilt läsprogram för DAISY-talböcker. Du kan också föra över filerna till din MP3-spelare eller mobiltelefon.

Egen nedladdning av DAISY

Egen nedladdning är en tjänst för dig som lånar DAISY-talböcker.
Med "Egen nedladdning" kan du själv ladda ned talböcker direkt från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM:s) webbkatalog Legimus. Du söker och väljer själv din litteratur när som helst. Tjänsten är förstås kostnadsfri.

Mer information om DAISY finns på MTM:s hemsida.

Legimus

Legimus är MTM:s webbkatalog där du kan ladda ner talböcker för barn och vuxna. Legimus riktas till alla som har någon form av läsnedsättning.
Användarnamn och lösenord skaffar du dig på närmsta bibliotek.

Vem får låna hos Legimus? Från MTM:s hemsida

Ljudböcker

Inlästa böcker på CD eller MP3-skivor som får lånas av alla.

Tidningar och nyheter

Biblioteket erbjuder pappersformatet av den lättlästa tidningen "8 sidor." 8 sidor har även en egen hemsida.

Språk